Geek A Week

Man kan skaffa sig själv frivilligt och trevligt merarbete genom att komma på ett projekt man vill ägna sig åt. Jag är expert på detta, jag planerar ständigt nya projekt som jag tänker ägna mig åt, och som jag sen lämpligen glömmer bort för jag har ju så mycket att göra…

Därför blir jag ju lite impad av Len Peralta som gör en typisk sådan grej, på ett så här öppet sätt med sin för ändamålet skapade blog, Geek A Week. Jag har varit inne och röstat på vilken geek jag tycker han ska ta först, gör det du med!